FOMO – skratka, ktorú by ste mali poznať

Sedel(a) si niekedy v spoločnosti priateľov plačúcich od smiechu spomínajúc na ich nedávny video chat, ktorého si sa nezúčastnil(a)? Na tvári kyslý úsmev a mozgové závity pracujú na 110% v snahe zachytiť skrytý obsah ich slov a zmysel tejto obrovskej zábavy. Je ti to povedomé? Potom už tušíš, čo je FOMO.

FOMO je skratka od anglického „fear of missing out“, a teda strach, že niečo zmeškáš, alebo vynecháš. Hoci ako fenomén je známy už dlhšie, prvý krát pojem použil Patrick McGinnis, spisovateľ, spíker a autor podcastu FOMO Sapiens.

FOMO možno chápať ako druh úzkosti spojenej so zmeškaním príležitosti, ktorá by mohla nejakým spôsobom zlepšiť tvoj život, alebo sociálny status. Takou príležitosťou môže byť sociálna interakcia, udalosť, skúsenosť, či informácia.

Dobrý príklad FOMO je ten, ktorý vychádza zo stereotypu „piatkového večera“. Celú strednú a vysokú školu som piatkové večery trávil s kamarátmi vonku, alebo v klube. Vtedy sa totiž tejto aktivite venuje najviac ľudí. Šanca, že by sa mohlo udiať niečo zásadné a ja to zmeškám, bola veľká. A tak som premárnil vcelku dosť večerov len na základe presvedčenia, že ak mi ujde nejaká dôležitá udalosť, bude to pre mňa v budúcnosti predstavovať sociálny hendikep, či nálepku.

Je teda zjavné, že tento strach dokáže človeka motivovať k určitému druhu konania. Napríklad, že aj tento piatkový večer sa vyberiem do klubu, hoci by som ho vedel stráviť oveľa užitočnejšie, alebo napriek tomu, že sa cítim po celom týždni dosť unavený.

„S touto psychológiou rada pracuje reklama, médiá, táto stránka, ale skutočnými majstrami v jej využívaní sú sociálne siete.“

FOMO je jav starý snáď ako ľudstvo samo. S touto psychológiou však posledné roky rada pracuje reklama, ktorá potrebuje ovládať tvoje spotrebiteľské správanie, médiá, ktoré potrebujú tvoju pozornosť a v menšom meradle aj táto stránka. Stačí si všimnúť názov tohto článku a šikovný widget vľavo dole, ktorý ťa nabáda, aby si odoberal(a) jej obsah. Rozdiel je však v tom, že ostatní ti o tom nepovedia 🙂

Skutoční majstri vo využívaní FOMO sú však poskytovatelia sociálnych sietí. Stretáva sa tu reklama, podnikatelia, či tvorcovia obsahu všetkého druhu. Výhoda sociálnych sietí, a síce, že ti umožňujú efektívne manažovať veľa spoločenských aktivít je tak v okamihu pokorená informačnou smršťou. Piatkový večer sa na nich koná nie každý deň, ale každú hodinu a minútu. Je ťažké mu odolať a čoskoro ťa prinúti k častému a bezmyšlienkovitému kontrolovaniu svojho newsfeedu.

S tým poskytovatelia rátajú a vychádza z toho ich základný biznis model – predať čo najviac reklamy. To sa podarí, ak budú mať dosah na čo najviac ľudí a ich strach, že im niečo dôležité unikne. S rozmachom smartfónov v tom začali dosahovať výnimočné výsledky samozrejme Facebook, Snapchat, Instagram, či TikTok. Šanca niečo zmeškať sa tak dramaticky zvyšuje.

„Konfrontácia s novou normálnosťou môže viesť k deprivácii a pocitom menejcennosti, nedostatočnosti a sociálneho vylúčenia.“

Ďalším rozmerom FOMO vo vzťahu k sociálnym sieťam je, že každý z tvojich priateľov, či influencerov sa snaží vykresľovať svoj život vo výsostne pozitívnom svetle. Obklopení ľuďmi, na krásnych miestach, v drahom oblečení a luxusnom aute. Už menej sa stretneme so starosťami, obavou, úzkosťou, či nudou. Tie nedostávajú toľko lajkov.

Latka normálnosti sa teda posúva do nie celkom autentickej roviny. Konfrontácia s novou normálnosťou v prípade, že si za posledný týždeň bol(a) maximálne kúpiť chlieb a vyniesť kôš a musel(a) sa pri tom pozerieť na svoju smutne zaparkovanú Fabiu môže viesť k deprivácii a pocitom menejcennosti, nedostatočnosti a sociálneho vylúčenia.

A to je nebezpečné vtedy, keď ma človek sklony kompenzovať medzery vo svojom spoločenskom vyžití práve sieťami. Dostáva sa do začarovaného kruhu: FOMO – aktivita na sociálnej sieti – FOMO – zvýšená aktivita na sociálnej sieti…

Na búranie začarovaných kruhov je dobré kladivo. To kladivo držíš v rukách ty a azda nadišiel čas naučiť sa ho používať.


Zdroje:
JWT – Fear of missing out (FOMO)
Hephzibah Anderson – Never heard of Fomo? You’re so missing out
Ayoko Djisseglo – FOMO: An Instagram Anxiety