Bivak a oheň

Bivak a oheň – dve činnosti, ktoré sú základom každého bushcraftu. Skôr ako sa pustíme do návodov, tipov a trikov, povedzme si niečo o etickej a environmentálnej stránke. Dodržiavanie nasledujúcich princípov by sa malo stať neoddeliteľnou súčasťou každého pobytu v prírode, keď sa v nej chystáš stráviť noc a využívať otvorený oheň.

Bivakovanie

Na Slovensku je bivakovanie a zakladanie otvoreného ohňa na lesných pozemkoch úplne zakázané mimo vyhradených miest. Ako hovorí klasik Jára Cimrman: „Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat.“ Aspoň nateraz. Každá túra by teda mala byť, starostlivo naplánovaná. Takto minimalizuješ možnosť núdzového bivakovania spolu s negatívnym vplyvom na prostredie, v ktorom sa nachádzaš.

V tomto článku ťa v žiadnom prípade nejdem nahovárať, aby si zákon nerešpektoval(a). Počasie a príroda nám však pravidelne dokážu skrížiť plány. Ani vtedy však nie je úplne šťastné len tak improvizovať. Ak sa už nedá inak a situácia si bivak a oheň mimo vyznačeného miesta vyžiada, pokús sa nechať si dostatočnú časovú rezervu. Väčšinu základných činností spojených s bivakom by si mal(a) zvládnuť ešte počas denného svetla.

Všeobecnou zásadou bivakovania je totiž bezpečnosť a najdôležitejší je výber vhodného miesta. To môže byť za tmy dosť problematické. Uisti sa, že sa nerozkladáš pod stromami, ktoré by sa mohli vyvrátiť, alebo by ti ich konáre mohli pristať v spánku na hlave. Ideálny je rovný trvácny terén, nie priamo na turistickom chodníku, alebo trasách, po ktorých sa pohybujú zvieratá. Vyhýbaj sa príkremu terénu, kde hrozí zosuv pôdy, pád kameňov, alebo skalným vyvýšeninám s nebezpečenstvom tvojho pádu.

Pri pobyte v prírode je to práve bivak, ktorý má na ňu najväčší vplyv. Platí, že čím dlhší čas tráviš na jednom mieste, tým väčší je tvoj vplyv na prostredie. Snaž sa preto pri jeho zakladaní myslieť dopredu. Maj jasno v tom, ako zariadiš, aby si dané miesto nechal(a) v stave, v akom si ho našiel/našla. Odpadu sme sa už venovali v predošlom článku. Nikdy však nie je na škodu zopakovať stručnú, jednoduchú, no často nerešpektovanú zásadu: Ber svoj odpad vždy so sebou!

Dbaj o stromy, rastliny a v neposlednom rade o vodné zdroje. Snaž sa rozložiť blízko vody, ak ju budeš potrebovať, ale dosť ďaleko na to, aby mohlo dôjsť k jej znečisteniu. Rovnako starostlivo vyberaj aj miesto pre primárne potreby a hygienu. Bivak, voda a „toaleta“ by mali byť od seba aspoň 50 (ideálne aj viac) metrov.

Ohnisko

Pre veľa ľudí je bivak a oheň neoddeliteľnou súčasťou pobytu v prírode. Je pravda, že v núdzových okamihoch, a nielen v nich, je oheň to, čo nás zohreje, pripraví jedlo, čaj, ale aj poriadne dvihne morálku. Nie je však nutný vždy. Počas teplých letných nocí a sviežich rán ti môže na prípravu večere, či rannej kávy poslúžiť aj varič. V takom prípade odpadá potreba nazbierať dostatok vhodného dreva, prispôsobiť miesto, na ktorom chceš oheň rozložiť, udržiavať ho, starostlivo nechať dohorieť, či uhasiť, odpratať a zamaskovať ohnisko. Varič funguje v každom počasí a nezanecháva žiadne stopy.

V prvom rade teda zváž, či sa bez ohňa naozaj nezaobídeš. Nerozkladaj ho, ak to nie je nutné. Vyhni sa jeho rozkladaniu na miestach, kde je málo dreva. Napríklad vo veľkých výškach, kde je aj mŕtva kosodrevina vzácna. Slúži mnohým živočíchom ako úkryt, stále je schopná zadržiavať vlahu a svojim rozkladom poskytuje živiny ostatným organizmom.

Ak si oheň situácia vyžiada, snaž sa využívať už existujúce ohniská. Je veľká pravdepodobnosť, že také ohnisko je postavené na mieste, ktoré je vhodné a bezpečné. Navyše ak by sme si v lese začali robiť každý to svoje, asi by to po čase nevyzeralo dobre.

Bude to znieť otrepane, ale bezpečnosť je znova na prvom mieste! A to nielen tvoja. Skôr ako oheň založíš, zhodnoť podmienky, v ktorých sa nachádzaš. Nie je sucho? Veterno? Aké je podložie na ktorom sa chystáš založiť oheň? Budeš mať dostatok dreva, aby si nemusel(a) poškodzovať živé stromy? Čo zver? Nemáš úplne náhodou nad hlavou nejaké hniezdo?

Oheň by si mal(a) udržiavať len na čas nevyhnutný na jeho využitie. Nie sú potrebné žiadne vatry zvrchovanosti. Na zahriatie a prípravu jedla ti vo väčšine prípadov postačí aj malý plameň. Nepoužívaj príliš hrubé a veľké pne, či vetvy. Nemusia totiž počas tvojho táborenia zhorieť úplne. Znakom dobre vyhoreného dreva je biely popol. Pred odchodom sa nezabudni uistiť, či v ňom stále netlejú uhlíky a rozhrň ho v zemi, prípadne rozsyp na väčšej ploche. Na mieste, na ktorom bolo ohnisko rozhrň taktiež zeminu a snaž sa ho zanechať v stave, akoby tam žiadne ohnisko nikdy nebolo. Zvyšné nepoužité drevo rozhádž po okolí.

Nepáľ odpad! Ešte raz pripomínam – ber ho so sebou! Jediný odpad, ktorý môže byť spálený je papier.

A ešte pre istotu – tvoje syntetické oblečenie, stan, tarp, či spacák sa s plameňom, uhlíkmi, či poletujúcimi iskrami veľmi nemusia. Takže radšej žiadne preskakovanie ohňa v termo legínach, či sušenie ponožiek na ražni. Samostatnou kapitolou je, či spať, alebo nespať pri ohni. Ako som písal vyššie, počasie a príroda nám vedia pripraviť rôzne situácie. Nateraz by som to však uzavrel tým, že si myslím, že otvorený oheň sa nemá v žiadnom prípade spúšťať z očí.

Na záver

Verím, že každý, kto začne tieto zásady aplikovať do svojej praxe sa časom zdokonalí natoľko, že ich bude dodržiavať automaticky. Neprídu mu ako niečo obmedzujúce. Naopak, nadobudne lepší pocit, že robí maximum pre zachovanie krajiny v jej prirodzenom stave. Verím, že edukácia a osveta v tomto smere môže v budúcnosti pomôcť dosiahnuť aj taký stav, keď bivak a oheň v lese nebude nelegálny. Keď človek bude mať znovu možnosť zmysluplne tráviť čas v prírode bez toho, aby sa cítil ako kriminálnik.